یکشنبه 21 مهر 1398  |

اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه کلیه دانشجویانی که با استاد جاسمی درس دارند

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد جاسمی درس دارند میرساند روز دوشنبه مورخ 1397/11/1 ساعت 8 صبح در محل آموزشکده حضور بهم رسانند. عدم حضور به موقع بمنزله نمره صفر خواهدبود.

وزیری امتیاز به خبر :
انتخاب رنگ:
عرض اسکین:
پترن زمینه:
ستون های مگا منو:
گزینه جستجو: خروج